Skapa kundadresser i Minuba (Kontakt-, installations- och faktureringsadress)

I denna artikel ska vi gå igenom hur du kan skapa kundadresser, lägga till GLN-nummer för en kund samt välja en standardadress på dina kunder i Minuba.

Klicka på någon av länkarna nedan för att komma direkt till avsnittet:

 


Skapa kundadresser (Kontakt-, Fakturerings- och Installationsadress)

Du kan skapa tre olika typer av kundadresser:

Kontaktadress – personen som beställt arbetet
Faktureringsadress – dit fakturan ska skickas till
Installationsadress – där arbetet ska utföras

Om inget annat anges på ett arbetskort kommer fakturerings- och installationsadressen att vara densamma som kontaktadressen. I många fall kommer du bara att använda kontaktadressen.

Du kan skapa nya adresser till din kund via kundkortet eller inifrån ett arbetskort.

Skapa nya kundadresser via arbetskortet

För att skapa nya kundadresser från arbetskortet så klickar du på Redigera kund.

Skapa kundadresser - Bilden visar vart Redigera kund-knappen är

Här har du tre olika rubriker där du kan välja Kontakt-, Fakturerings-, och Installationsadress.

Skapa kundadresser - Bilden visar de olika adresserna som finns: Kontaktadress, faktureringsadress och Installationsadress

I menylistan kan du välja mellan att Använda samma som kontaktadress, Skapa ny eller Skapa ny tom adress.

Bilden visar att du i menylistan kan välja mellan att Använda samma som kontaktadress, Skapa ny eller Skapa ny tom adress när du vill skapa ny kundadress i Minuba.

Skapa ny kundadress via kundkortet

Kugghjulet > Kunder > Välj kund > Skapa ny > Infoga nya adress

Kunder i Minuba

När du är inne på kundkortet kan du trycka på ’Skapa ny’ uppe till höger och välja ’Infoga ny adress’.

Skapa ny kundadress via kundkortet. Klicka på: Kugghjulet>Kunder>Välj kund>Skapa ny>Infoga nya adress

Du får nu upp en dialogruta där du kan skriva information om adressen, som t.ex gatunamn, postnummer, GLN-nummer och e-postadress. Du måste också välja vilken typ av adress det är: Kontakt-, Fakturerings- eller Installationsadress.

Skapa kundadresser - Adressruta Skapa kundadresser - Fyll i GLN-nummer Skapa kundadresser - Välj typ av adress Skapa kundadresser - Bocka i rutan: Standard adress som används för vald typ


 

Lägga till ett GLN-nummer för en kund

Kugghjulet > Kunder > Välj kund > Adresser > Korrigera adress

För att lägga till ett GLN-nummer för en kund så väljer du den kund det gäller. Gå till ”Adresser” och klicka på den kontakt- eller faktureringsadress du vill lägga till GLN-numret i så kommer en dialogruta upp där du kan ange GLN-numret. Om du har kopplat ihop Minuba och docTech kommer du nu även få möjlighet att skicka fakturan via docTech när du godkänner den i Minuba.

   


Välj standardadress för en kund

Genom att välja en standardadress för en specifik kund kan du säkerställa att den adress du använder som oftast väljs varje gång du skapar en order. En standardadress kan anges för varje adresstyp: Kontakt-, Installation- och Faktureringsadress.

För att välja en adress som standardadress måste du klicka på den specifika adressen och sedan sätta en bock i fältet ’Standard adress som används för vald typ’.

  1. Klicka på kugghjulet i höger hörn och välj ”Kunder”.

Kunder i Minuba

Välj sedan du den kund som du vill redigera standardadressen på.

Under sektionen adresser kan du se hur många standardadresser kunden har.

Standardadresser i Minuba

För att välja en adress som standardadress (för just denna typ av adress) ska du klicka i rutan ”Standard adress som används för vald typ”.

Standardadress


 

Ange en standardadress direkt på ett arbetskort eller fakturautkast

Du kan också ange en standardadress direkt när du skriver in adressen på arbetskortet eller fakturautkastet.

Har du fler frågor angående hur du går tillväga för att skapa kundadresser i Minuba? Kontakta oss via telefon eller mejl så hjälper vi dig!