Skicka en följesedel för en order från ett arbetskort eller Extra arbete

En följesedel är en överblick över innehållet på en order. Det kan ge kunden en överblick över vad som har levererats på ordern innan dessa utgifter faktureras.

Tryck på ”Visa följesedel” i ordermenyn:

Skicka en följesedel - Visa följesedel

När du trycker på ”Visa följesedel” ser du en utskrift av allt material på ordern, inkl. Material för eventuellt extra arbete. Material på huvudordern visas först. Allt extra arbete kommer att vara med längre ner.

Skicka en följesedel - se en utskrift av allt material på ordern

Genom att klicka på ”Skicka följesedel på mejl” kommer du att kunna skicka följesedeln till din kund och ge en överblick över det material som är registrerat på ordern.

Följesedeln kan vara en hjälp för dina kunder som vill ha en överblick över den preliminära förbrukningen på en order. Genom att se en överblick över den registrerade förbrukningen kan kunden få en översikt över det preliminära omfånget för en order.

 

Se och skicka följesedel för ett Extra arbete

Du kan också se och skicka en följesedel för ett Extra arbete. Du hittar din följesedel under pilen ’Extra arbete’ och ’Visa följesedel’.

Om du vill skicka den via mejl till din kund ska du klicka på ’Extra arbete’ och ’Skicka följesedel på mejl’.

En följesedel är en PDF med alla timmar och allt material (utan priser) på en order.