Skicka en följesedel för en order från ett arbetskort - Minuba

Skicka en följesedel för en order från ett arbetskort

En följesedel är en överblick över innehållet på en order. Det kan ge kunden en överblick över vad som har levererats på ordern innan dessa utgifter faktureras.

Tryck på ”Visa följesedel” i ordermenyn:

När du trycker på ”Visa följesedel” ser du en utskrift av allt material på ordern, inkl. Material för eventuellt extra arbete. Material på huvudordern visas först. Allt extra arbete kommer att vara med längre ner.

Genom att klicka på ”Skicka följesedel på mejl” kommer du att kunna skicka följesedeln till din kund och ge en överblick över det material som är registrerat på ordern.

Följesedeln kan vara en hjälp för dina kunder som vill ha en överblick över den preliminära förbrukningen på en order. Genom att se en överblick över den registrerade förbrukningen kan kunden få en översikt över det preliminära omfånget för en order.