Undvik att eget material hamnar på fakturan

Jobbar du ofta med material i Minuba som dina kunder inte ska faktureras för? Det kan vara olika typer av tillägg eller andra ”egna” typer av material som du gärna vill ha på ditt arbetskort men vill undvika ska komma på fakturan.

Nu kan du skapa ett nytt material i Minuba och samtidigt markera att det ska uteslutas från fakturan.

Såhär utesluter du eget material från fakturan:

 

Klicka på kugghjulet i höger hörn.

Välj ’Administration’ och därefter ’Material’.

Klicka på ”Skapa Ny” knappen i höger hörn och ”Lägg till nytt material” eller ”Redigera” i fältet på ett redan existerande material.

Då kommer ett fönster fram där du kan fylla i relevant information. Längst ner har du möjlighet att kryssa i ” Uteslut material från fakturering”. Då kommer detta material inte att överföras på en faktura.

 

Om du väljer att kryssa i rutan ” Uteslut material från fakturering” kommer de linjer på arbetskortet som innehåller detta material (oavsett om det är till vanligt material eller tidrapportering) inte att överföras till fakturan.

OBS! Priset på materialet får inte vara annat än Kostnad eftersom ”ej fakturerat belopp” blir i så fall missvisande på arbetskortet.

Nu vet du hur du kan utelämna material från fakturan på ett smart sätt!