Uppföljning och anteckningar på order, faktura och inköpsfakturor

Genom att använda uppföljning i Minuba så kan du på ett enkelt sätt göra små noteringar  samt sätta ett datum  på dina ordrar, fakturor och inköpsfakturor. Detta kan användas till en rad olika saker. Kom-ihåg noteringar, meddelande till dina kollegor, göra en anteckning när man har skickat en ROT-begäran till Skatteverket m.m. bara fantasin sätter gränsen för vad denna funktionen kan användas till.

Om ett datum för uppföljning har överskridits blir texten under kolumnen ’Uppföljning’ markerad med röd färg.

Uppföljning av fakturor

Under ’Fakturering’ i toppmenyn kan du få ett överblick över alla de fakturor du har i Minuba.

Om du behöver styra faktureringen ytterligare, kan du arbeta med ’Uppföljning’ via datum och anteckningar genom att klicka på ”Lägg till uppföljning” i kolumnen Uppföljning.

Denna funktion gör det möjligt att lägga ett datum för ’deadline’ eller när man senast ska ha reagerat på fakturan eller fakturautkastet.

När du har klickat på ”Lägg till uppföljning” kommer ett fönster fram där du kan:

  • Välja ett senast-datum
  • Lägga till en anteckning
  • Markera om anteckningarna och datumet ska raderas när fakturan är godkänd och behandlad

Klicka på ’OK’ när du är klar.

Nu kan du se både datum och anteckning i översikten över fakturorna.

Du kan alltid följa med i allt som har hänt under denna vyn i ’Händelseförlopp’ på det arbetskort som fakturan är knuten till.

På arbetskort under Överblick

Du har även möjlighet att lägga till en uppföljning till dina arbetskort.

För att göra detta går du till ”Överblick” och här hittar du en likadan kolumn som under Fakturering.

När du klickar på pilen i den här kolumnen visas en ruta där du har möjlighet att ange när uppföljning ska ske, samt en anteckning som är kopplad till uppföljningen.

Du har också möjlighet att ange om uppföljningen ska tas bort igen om ordern ändrar status. Detta kan till exempel vara om uppföljningen ska försvinna efter att en offert har godkänts.

lägg till uppföljning i Minuba

Om du skriver en anteckning eller sätter ett datum så syns detta även på arbetskortet.

Detta gör det möjligt för anslutna medarbetare som inte har tillgång till översikten att se om en anteckning har lagts till.

På inköpsfakturor

Under fliken Inköp kan du se alla din inköpsfakturor. Även här kan du använda dig av uppföljning. Om du kryssar i ’Markera fakturan som väntande’ lägger du på ”paus” tills dess att du har åtgärdat det som behövs åtgärdas.

uppföljning, får överblick över dina saker i Minuba

Uppföljning i appen

Du har tillgång till denna funktion även i appen.

I överblicken över godkända fakturor kan man enkelt se vilka av de godkända fakturorna som ska följas upp. Detta indikeras av en röd klockikon på höger sida.

uppföljning på ordrar i appen

Om du vill visa en anteckning eller göra en uppföljning av en faktura kan du klicka på fakturan och därefter välja ”Uppföljning”. Du kommer då till en sida där du kan skriva in en anteckning och ange datum för uppföljningen. Du kan även välja om fakturan ska radera all denna information automatiskt när den godkänns.

    

Uppföljningsikonen i överblicken gör det enkelt för dig att uppmärksamma andra medarbetare på att vissa fakturor kräver en särskild åtgärd vid ett visst datum.

Detta gör det enkelt för alla i företaget att snabbt se om det är något antecknat på denna fakturan.