Välkomna era nya medarbetare

Personer der sidder til møde rundt om et ovalt bord

Ge era medarbetare en bra start

En bra och trygg start på företaget är avgörande för hur väl en ny medarbetare anpassar sig till jobbet och om de stannar efter provanställningen. Det kan vara spännande och utmanande att börja på en ny arbetsplats – men det kan också vara nervöst. Därför är det mycket viktigt att den nya medarbetaren får en varm välkomst, med fokus på ett gott framtida samarbete och förtroende från allra första början. Det kräver bland annat att det finns en bra och realistisk uppstartsplan och möjlighet till uppföljande samtal under processen.

Det är självklart att om en medarbetare får en bra och gedigen introduktion till sitt arbete och företaget som helhet, så ökar inte bara produktiviteten utan även chansen att medarbetaren stannar kvar i företaget efter provanställningen.

 

16 bra råd för dig som vill ge dina nya medarbetare en bra start

Det finns många sätt att skapa en bra början för en ny medarbetare. Gemensamt för dem alla är att den nya medarbetaren bör känna sig välkommen på företaget. Tiden före den faktiska starten på den nya tjänsten och de första dagarna efter är en mycket viktig process som påverkar den framtida relationen till den nya medarbetaren. Det inkluderar även själva uppstarten och introduktionen till framtida arbetsuppgifter. Med god kännedom om dessa faktorer känner medarbetaren sig snabbare trygg i sitt arbete.

 

Det innebär bland annat en bra plan för uppstarten:

 

Förberedelser

Skapa ett anställningsavtal för den nya medarbetaren som utgår från vad som avtalades under anställningsintervjun.

Skicka information om företaget dagen innan medarbetaren börjar: Företagets historia, uppdrag, vision och mål. Med dessa uppgifter kommer medarbetaren känna sig bättre förberedd och mer redo för den första dagen.

Skicka ut ett internt meddelande till alla – eller informera vid morgonmötet veckan innan – om att det kommer att börja en ny medarbetare på företaget. Det gör det enklare för alla att välkomna den nya personen.

Skapa en plan för den första månaden. Dela gärna planen med medarbetaren så att han/hon vet exakt vilka uppgifter som väntar. Det ger trygghet, vilket är viktigt i början!

Inför starten

Kom överens med en nyckelperson på företaget, till exempel en erfaren kollega, som kan stödja den nya medarbetaren de första veckorna. Det måste finnas utrymme för att ställa frågor.

Ta reda på vilken typ av arbetsuppgifter medarbetaren har erfarenhet av från tidigare jobb eller utbildning. Genom att diskutera kompetensen får du en bättre förståelse för hur han/hon kan bidra till företagets mål.

Förbered ett ”Ny medarbetar-paket” med arbetskläder, iPad, telefon, företagsnycklar, dator, GPS, verktyg eller vad den nya medarbetaren behöver för att utföra sitt arbete.

Engagera andra medarbetare i introduktionen av den nya medarbetaren på företaget.

Första dagen

Den dag då den nya medarbetaren börjar kan det vara en bra idé att starta med en gemensam frukost för alla på företaget. På så sätt kan alla hälsa på varandra och det ger en trevlig och bra start för medarbetaren, samtidigt som de andra anställda får chansen att lära känna honom/henne.

Därefter kan det vara en bra idé att visa den nya medarbetaren runt på företaget så att de får en uppfattning om var olika saker finns.

Gå igenom planen för deras uppstart och se till att de vet vem de kan prata med om de har frågor och vem deras kontaktperson är, om ni använder en sådan metod.

Om medarbetaren har en arbetsplats eller en bil kan det vara trevligt att välkomna den nya medarbetaren med ett kort och en ask choklad eller liknande på deras plats eller i bilen.

I Minuba

Skapa en ny användare (licens) för din kommande medarbetare i Minuba. Läs hur du skapar en ny användare här.

Ladda ner Minuba-appen på surfplatta och smartphone. På så sätt hjälper du din nya medarbetare att komma igång.

Planera arbetstimmarna för hela uppstartsperioden i planeringsverktyget i Minuba. Då kan den nya medarbetaren följa vad han/hon behöver utföra för arbete och delta i introduktioner, kurser osv. under uppstartsperioden. Läs mer om Minubas planeringsverktyg här.

Gå igenom hur man registrerar tid, material och fyller i kvalitetssäkring och annan information i Minuba tillsammans med den nya medarbetaren.

 

Lycka till med arbetet!

Dela innehållet