Hitta dina kärnkompetenser och stärk ditt företag

Hur hittar du dina kärnkompetenser?

Genom att känna till dina kärnkompetenser kan du stärka ditt företags intjäning. Genom att ha denna kunskap kan du fokusera och välja de projekt som du (och dina medarbetare) är bäst på att lösa.

Det blir därmed enklare för dig att navigera mellan kunder och projekt. På så sätt tar du kontrollen över ditt företag och använder era kärnkompetenser för att stå starkare på marknaden.

För att hitta ditt företags kärnkompetenser kan du till exempel börja med att undersöka vad ni gör bättre än andra företag och vilken unik konkurrensfördel ni har.

Här är 4 punkter som kan hjälpa dig att identifiera ditt företags kärnkompetenser:

  1. Analysera företagets styrkor och svagheter: Undersök vad ditt företag gör bra och hur det skiljer sig från konkurrenterna.
  2. Studera kundernas behov: Ta reda på vilka behov kunderna har och hur ditt företag tillfredsställer dem på ett unikt sätt.
  3. Överväg företagets resurser och kapacitet: Identifiera ditt företags unika resurser och kompetenser, inklusive personal, teknologi och processer.
  4. Analysera företagets värdekedja: Fundera över hur ditt företag skapar värde för dina kunder.

 

Varför behöver du känna till dina kompetenser?

Genom en djupare förståelse för ditt företags kompetenser kan du lägga upp en strategi. Du blir bättre på att förstå vilken typ av kunder du ska satsa på och vilka typer av projekt du bör undvika.

Det är viktigt att känna till ditt företags kärnkompetenser eftersom det:

  1. Fokuserar företagets insatser: Genom att veta vad du och dina medarbetare gör bäst kan du fokusera insatserna på de områden där ni har störst potential för framgång.
  2. Skapar en unik konkurrensfördel: Genom att utnyttja era kärnkompetenser kan ditt företag sticka ut från konkurrenterna och bygga en unik position på marknaden.
  3. Ökar effektiviteten: När du fokuserar på era kärnkompetenser kan du optimera era processer och resurser och därmed öka effektiviteten.
  4. Stärker varumärket: Genom att lyfta fram era kompetenser kan ni stärka varumärket gentemot kunder, samarbetspartners och investerare.
  1. Underlättar beslutsfattande: Genom att ha en tydlig förståelse för era kompetenser kan du fatta bättre beslut om hur ditt företag ska utvecklas.

Med denna kunskap kan du definiera företagets identitet, stärka er position på marknaden och öka era chanser till framgång i framtiden.

Förstå ditt företag och öka din intjäning

Genom att förstå ditt företags styrkor och svagheter får du möjlighet att öka din intjäning. Det kan du göra genom att fokusera företagets insatser, identifiera och utnyttja styrkor. Du kan även förbättra svagheter, bygga nya affärsmöjligheter och rikta din marknadsföring mot den typ av kunder du vill nå.

Dela innehållet