Goda råd för att öka företagets likviditet

En lommeregner og en kuglepen på et bord

Vad är likviditet?

Likviditet beskriver förhållandet mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder.

Likviditet är ett företags förmåga att snabbt konvertera sina tillgångar till kontanter. Det hänvisar till hur lätt ett företag kan få tag på pengar när det behöver dem. Ett företag med hög likviditet har en stor mängd tillgångar som kan konverteras till kontanter snabbt. Det innebär att företaget har resurserna att betala sina räkningar och uppfylla andra ekonomiska åtaganden när de väl uppstår.

Likviditet – vad du som företagsägare bör veta

Man kan ofta se företag som levererar goda redovisningsmässiga resultat men ändå tvingas stänga. Hur kan det komma sig? Vad kan det bero på?

Problemet är att företag kan låna pengar från banker och andra källor om de har goda redovisningar att visa upp. Det avgörande blir sen om dessa företag kan betala sina avbetalningar, med andra ord om de kan amortera sina lån.

Företag stänger inte (enbart) på grund av ett negativt resultat, utan för att företaget inte kan betala sina räkningar. Med andra ord har företaget inte haft likvida medel för att betala de mottagna fakturorna. Företaget har därför dålig likviditet.

Lyckligtvis finns det också saker som du kan ha kontroll över, inklusive att fakturera i förskott, delvis fakturering av projekt och att överlag komma ihåg att fakturera så snabbt som möjligt när projektet är klart.

Låt oss titta närmare på hur man förbättrar sin likviditet för att kunna betala sina räkningar.

Finansieringsløsninger

Hur beräknar man företagets likviditetsgrad?

Likviditetsgraden är en mätning av hur bra ett företag kan betala sina räkningar med de pengar företaget har tillgängligt just nu.

Likviditetsgraden är ett mått på ett företags ekonomiska hälsa. Du beräknar den genom att jämföra de tillgångar företaget har tillgång till just nu med de räkningar företaget är skyldigt att betala just nu.

Likviditetsgrad = omsättningstillgångar x 100 / kortfristiga skulder.

 • För att beräkna likviditetsgraden måste du först ta reda på hur mycket pengar företaget har tillgängligt just nu (omsättningstillgångar). Sedan måste du ta reda på hur mycket pengar företaget är skyldigt att betala just nu (kortfristiga skulder).
 • När du har båda siffrorna kan du beräkna likviditetsgraden. Ju högre likviditetsgraden är, desto bättre är företagets ekonomiska hälsa.

Tips för att lösa likviditetsproblem

Hur ser din normala faktureringsprocess ut idag? Fakturerar du i förväg? Hur snabbt skickar du dina fakturor när jobbet är klart? Med andra ord bör du överväga:

1) Hur snabbt du behöver betala för löner och material etc. och

2) Hur snabb du är på att skicka en faktura och få in pengarna i ditt företag

Som det framgår är det viktigt att du alltid får in pengarna i god tid – gärna innan du själv behöver dem.

Sätt eventuellt betalningsfristen ner så att du får pengarna ”i kassan” snabbare. Kom ihåg att många hantverksföretag får betalning för fakturorna efter ”löpande månad + 30 dagar”. Det kan bli en stor belastning på likviditeten för ett företag – och då finns det egentligen ingen bra anledning till att du och ditt företag ”leker bank” åt dina kunder, eller hur?

Digital orderhantering kan hjälpa dig att göra projektstyrning, fakturering och uppföljning enklare och mer överskådligt.

4 tips mot likviditetsproblem

Här är fyra snabba tips för att undvika likviditetsproblem.

 1. Fakturera (akonto) kunder i förväg
 2. Fakturera under projektets gång
 3. Sätt ner dina betalningsvillkor, t.ex. till ”8 dagar”
 4. Skapa en likviditetsbudget (fråga eventuellt en redovisningskonsult eller revisor)

Så skapar du en enkel likviditetsbudget:

En likviditetsbudget är en typ av plan som hjälper ett företag att hantera sina pengar. Den visar hur mycket pengar företaget har tillgängligt och hur det kan använda pengarna på ett bra sätt. Detta är viktigt eftersom det hjälper företaget att undvika problem med att betala räkningar och löner. Likviditetsbudgeten kan också användas för att se om företaget har tillräckligt med pengar för att investera i nya projekt eller om det behöver låna pengar.

Följ dessa steg för att skapa en enkel likviditetsbudget:

 1. Samla information om företagets aktuella kassabehållning och tillgångar som snabbt kan omvandlas till kontanter.
 2. Samla information om företagets förväntade kassabehållning och utgifter i framtiden.
 3. Förväntad kassabehållning och utgifter under en viss period (vanligtvis månader).
 4. Jämför förväntad kassabehållning med förväntade utgifter för varje månad. Om förväntad kassabehållning är lägre än förväntade utgifter betyder det att företaget behöver öka sin likviditet.
 5. Justera budgeten om det behövs genom att öka intäkterna eller minska utgifterna.
 6. Övervaka och uppdatera likviditetsbudgeten regelbundet för att säkerställa att företaget har tillräcklig likviditet för att betala sina räkningar.

Om du kan betala dina räkningar och avgifter undviker du snabbt risken att behöva gå i konkurs.

Om du har kontroll över din likviditet har du också bättre överblick över vilka investeringar, anställningar och andra framtida planer du kan göra för ditt företag.

Lycka till!

Dela innehållet