Företagsinställningar i Minuba - Minuba

Företagsinställningar i Minuba

Företagsinställningar – så här redigerar du din företagsinformation

Under företagsinställningar kan du säkerställa att dina upplysningar står korrekt i Minuba samt att de passar till din typ av verksamhet.

Det är viktigt att ha koll på två saker:

 • Upplysningar som ska framgå på alla utskrifter från systemet (t. ex offerter och fakturor)
 • De inställningar du väljer, ger dig olika möjligheter i Minuba och hjälper dig spara tid

Så här utfyller du din information och ändrar dina företagsinställningar

 1. Klicka på kugghjulet i hörnet till höger (”inställningar”) och välj ”Företagsinställningar”
 2. Då kommer du fram till ”Redigera företagsinställningar”
 3. Klicka på det fält du önskar att fylla i eller ändra
 4. Fyll i eller ändra informationen efter önskemål –> se förklaring nedan
 5. Klicka på ”Spara ändringar” för att spara det du har redigerat

Så här ser sidan ut i Minuba:

Artikel Företagsinställningar

Här har du möjlighet för att koppla din företagsinformation till din profil. Du kan redigera information om bland annat:

 • Företagsdetaljer
 • Inställningar för e-post
 • Bankinformation
 • Serienummer
 • Offert/Order
 • Registreringar
 • Fakturering
 • Hantering av PDF dokument

När du har gjort dina ändringar, sparar du allt genom att klicka på den lilla disketten i högra hörnet under Handlingar. Denna symbol betyder ”Spara”.


Extra inställningar för e-post: definiera avsändare i Minuba

När du godkänner dina dokument och skickar dem via Minuba till kunden kan du definiera olika e-postadresser som ’avsändare’ om du önskar det.

Under inställningar för e-post har du följande valmöjligheter:

 • Mejl skickas med användarens e-postadress som avsändare (exempel: peter@petersvvs.se)
 • Mejl skickas med företages e-postadress som avsändare (exempel: info@petersvvs.se)
 • Mejl skickas med valbara användare (mejl skickas från olika e-postadresser beroende på deras innehåll)

Om du väljer ” Mejl skickas med valbara användare” kan du definiera vilka e-postadresser som ska gälla. Vi har delat upp alla dokumenttyper i 4 kategorier:

 • Offerter och Ordrar
 • Kvalitetssäkring/Kontrollrapport och Dokumentation
 • Faktuering, Kreditnota eller Betalningspåminnelser
 • Standard (mejls som inte omfattas av ovanstående kategorier, t.ex. mejls till grossister under aktivering av EDI)

Du kan också ange en e-postadress som alltid ska vara CC på alla mejl.