Vad är en faktura?

Faktura

En faktura är en dokumenterad begäran om betalning för en vara eller tjänst och är samma sak som en räkning. Normalt skickar ett företag en faktura när ett arbete har utförts eller när en vara har sålts. Det är företagets sätt att dokumentera och begära pengar från köparen, och den kan vara i digitalt format eller på papper.

Den här artikeln kommer att reda ut vad en faktura är, varför den är viktig, hur man fakturerar, vad den bör innehålla och hur man skickar den.

Viktiga fakta om fakturor

När det gäller fakturor finns det några grundläggande saker att veta. För det första är det viktigt att skapa två fakturor: en till kunden och en för ditt eget arkiv, som måste sparas i 7 år efter det kalenderår när räkenskapsåret avslutades.

Fakturans utseende är inte fastlagt, men det är avgörande att följa de lagliga kraven för innehållet. Den bör innehålla relevanta uppgifter som priser, betalningsvillkor, kundens och företagets namn och adress samt tydlig information om att det är en faktura. Förutom faktura finns det också en s.k. kreditnota, som används för att kreditera eller reducera en faktura. Detta är användbart om det uppkommit fel på fakturan.

Exempel på en faktura

Här är ett konkret exempel på en faktura som uppfyller alla lagkrav för innehållet. Fakturan inkluderar en tydlig rubrik med ”Faktura” och anger både kundens och företagets uppgifter. Det finns också en uppdelning av de köpta varorna eller tjänsterna med priser och moms.

Betalningsvillkoren är tydligt angivna, och det finns en sammanfattning av det totala beloppet längst ner på fakturan. Exemplet visar hur fakturan är strukturerad för att säkerställa tydlig kommunikation och enkel betalning. I detta exempel kan du även se att vi har använt ROT-avdrag. Vill du veta mer om ROT- och RUT-avdrag? Klicka här

Är en faktura en räkning?

Ja, det är en typ av räkning. En räkning är ett dokument som begär betalning för en vara eller en tjänst, och därmed är en faktura en form av räkning. Båda termerna används ofta omväxlande och hänvisar till samma begäran om betalning.

Varför är fakturering viktigt?

Fakturering är avgörande för alla företag eftersom det är det primära sättet att få in pengar. Genom att skicka en faktura till kunden kan företaget dokumentera vilka varor eller tjänster som har levererats och hur mycket som ska betalas. Utan fakturering kan företaget inte skicka påminnelser eller driva in betalning. Fakturan är det grundläggande verktyget för att säkerställa att företaget får den betalning det har rätt till.

Hur skapar man en faktura?

När du skapar fakturan kan du anpassa den efter dina behov, men det är viktigt att komma ihåg fakturakraven. Du kan använda ett orderhanteringssystem, faktureringsprogram eller en mall för att säkerställa att alla nödvändiga uppgifter ingår. Var noga med att ange både kundens och företagets namn och adress, ange datum och fakturanummer, specificera varor eller tjänster, priser, moms och betalningsvillkor.

Vad bör en faktura innehålla?

En faktura bör inkludera viktiga uppgifter som företagets och kundens namn och adress, fakturanummer, leveransdatum, priser, moms och betalningsvillkor. För mer detaljerad information om fakturakrav kan du besöka vår sida om fakturering, där allt förklaras i djupet. Klicka här för att läsa om Fakturering

Hur skickar man en faktura?

Om du använder ett digitalt orderhanteringssystem är det enkelt att skicka din faktura via e-post till kunden. Du kan också skicka den med traditionell post om så önskas eller aktivera för e-fakturering.

Det är viktigt att hålla koll på dina fakturor och vara proaktiv med uppföljning. Genom att säkerställa att fakturorna levereras korrekt och i tid kan du effektivt hantera dina betalningar och bibehålla en sund ekonomi i ditt företag.

Dela innehållet