Så arbetar du med husavdrag i Minuba

När du arbetar med husavdrag ,ROT,RUT och Grön Teknik, så kan du självklart fakturera detta i Minuba. Här går vi igenom hela processen i webbversionen av Minuba från ny kund till offert/order, faktura, betalning och slutligen din begäran till Skatteverket.

Inställningar

Skapa en offert med husavdrag

ROT/RUT  på en faktura

Grön teknik på en faktura

Markera alla rader

Vanliga frågor

Avräkna en ROT/RUT eller Grön teknik faktura

Begäran om utbetalning från Skatteverket

Se vilka fakturor som har husavdrag

Jag har fått min utbetalning , jag vill avräkna resten av min faktura

Avslag från Skatteverket, vad gör jag nu?

Kreditera en faktura med husavdrag

Skicka ny faktura med skatteavdrag efter kreditering

 


Att tänka på:

 • Du behöver tala om för programmet vad som är material, så att detta INTE kommer med i beräkningen för avdraget.
 • Om du vill kunna ladda ner en korrekt ROT/RUT fil från Minuba och ladda upp på Skatteverket MÅSTE du ange Arbetstyp och/eller material på VARJE RAD.

Inställningar

Ställ in standard på arbetstyp

Kugghjulet – Företagsinställningar – Offert/order

Om du ofta använder dig av samma arbetstyp när arbetar med husavdrag, tex om det i stort sett bara är VVS du ska ha som arbetstyp så kan du ställa in detta som en standard. Då kommer den arbetstyp du har valt här att vara förvalt varje gång du aktiverar husavdrag på ett utkast.

Husavdrag på offert PDF

För att husavdraget ska synas på PDF:en för en offert behöver du ha denna inställning ikryssad:

’Visa totalpris längst ned i offerten/orderbekräftelsen’

Om du istället vill använda dig av en egen mall och dokumentkoder, så kan du läsa mer om detta i vår artikel om mallar för skatteavdrag i Minuba.

Skapa en offert med husavdrag

1 .Gå till Skapa ny > Offert

Ny kund: Fyll i alla uppgifter såsom Namn, adress, telefon osv

Befintlig kund: Sök upp kunden i ’Sök kund’ och välj denna.

Husavdrag: Här kan du fylla i kundens information för husavdrag. När du skriver in något här får du möjlighet att spara infon på kunden och denna order eller bara för den aktuella ordern.

Välj vilket avdrag det gäller, fyll i informationen och sedan ska du välja på vilket sätt du vill spara informationen.

 • Uppdatera/spara på både kund och order – infon sparas eller uppdateras på kundinformationen och på den aktuella ordern
 • Uppdatera/spara endast på aktuell order – infon sparas eller uppdateras endast för den aktuella ordern. Infon på kunden kommer inte att ändras.

Det går även att välja avdrag ’Inget’ och fylla i informationen. Då sparas infon på kunden men inget husavdrag blir aktiverat. Detta kan du använda när du har en pågående order och bara vill spara infon på kunden.

 

2. Välj prisplan

Löpande: Allt som registreras på arbetskortet under orderns livstid kommer med på fakturautkastet, där kommer du kunna specificera avdragstyp och material.

Kalkyl: Används när du vill lämna en offert ink husavdrag. Det som du lägger in i din Kalkyl i offerten kommer med på fakturan, oavsett hur mycket annat material eller timmar du registrerar under orderns livstid.

Fast pris: Här kan du sätta en totalsumma på ordern. Du får endast med en rad med denna totalsumma på fakturan oavsett hur mycket material eller timmar du registrerar på ordern.

Du kan inte använda Fast pris när du arbetar med husavdrag i Minuba då du behöver kunna ange arbetstyp, material och övriga kostnader enl Skatteverkets regler.

För mer information kring ROT/RUT och vilka regler som gäller hänvisar vi till: Skatteverket ROT och RUT

3. Välj ordertyp och skriv en orderrubrik

Lägg till de material och de uppskattade timmarna under Kalkyl på utkastet. Gör klart din offert och spara så får du möjlighet att specificera avdraget.

-Spara ditt utkast.

4. Välj arbetstyp och markera material:

Nu specificerar du vilken typ av arbete (fakturalinjer) som avdraget ska göras på. Detta gör du under ROT/RUT -linjer. Minuba räknar ut ett förslag på möjligt husavdrag åt dig. Markera vad som är material genom att specificera både Materialet och Arbetstypen.

Material = kryssa i Material och välj Arbetstyp

Arbetstimmar = välj endast Arbetstyp

Övriga kostnader (tex RESTID) = välj endast Övriga kostnader under Arbetstyp

Om du har rader med minusposter eller endast text som du inte vill ha med till skatteverket kan du välja Ej husarbete 

Minuba räknar själv ut möjligt avdrag och fyller i ’Önskat avdrag’, men du behöver tala om för programmet vilka rader den ska räkna på och inte genom att välja arbetstyp och kryssa i materialet.

Detta är särskilt viktig om du vill ladda ner en xml-fil som du kan ladda upp på Skatteverkets E-tjänst.

Godkänn den genom att trycka på Godkänn under handlingar och skicka till den kunden.

 


ROT/RUT på en faktura

Fungerar på samma sätt som på offert/order med den skillnaden att du aktiverar avdraget på fakturautkastet istället.

OBS! För smidigare arbetsflöde, gör i ordning material och timmar på arbetskortet eller på utkastet INNAN du aktiverar husavdraget.

 1. Aktivera och fyll i husavdraget genom att trycka på knappen ’Husavdrag’
 2. Följ samma rutin som för offert/order ovan.

Spara och se på ditt fakturautkast i PDF. Om allt ser ut bra ut är det bara att skicka till kunden.

 

Gå till överst på sidan


Installation av grön teknik

När det gäller Grön teknik behöver du inte kryssa i material så som du gör på en ROT-faktura, kryssrutorna är därför inaktiverade. Detta eftersom det gröna avdraget gäller för HELA fakturan och inte bara för timmarna som på ROT/RUT. Om en linje INTE ska ingå i avdraget, välj Ej husavdrag.

Du kan kombinera Solceller 20% och laddningspunkt 50% i avdraget om du önskar.

Spara fakturan och Godkänn den för att skicka den till din kund.

Läs mer om Grön teknik på Skatteverkets hemsida

Gå till överst på sidan


Markera alla rader

Om du har mycket material på en order och därav har många rader som ska markeras som material och välja arbetstyp på, kan du använda funktionen ’Markera som material och välj arbetstyp’ du hittar denna under meny knappen.

Här kan du välja att markera alla rader som material och vilken arbetstyp, för att sedan avmarkera de rader som INTE är material, tex arbetstimmar. Detta sparar dig knapptryck och tid när du ska specificera ditt avdrag.

Du kan också välja en annan arbetstyp på en enstaka rad som tex Övriga kostnader på reskostnader.

 


Vanliga frågor

Jag har lagt till en rad på fakturan, varför uppdateras inte mina ROT-linjer?

När du arbetar med ROT/RUT/Grön-linjer och vill ändra eller lägga till rader måste du göra detta under Kalkyl (på en offert/order) eller under fakturarader på ett fakturautkast. Lägg till eller ändra antal, spara därefter sidan och uppdatera websidan så uppdateras även avdragslinjerna.

Varför behöver jag markera samtliga rader med en typ av arbete?

När du skickar in din begäran till Skatteverket kräver de information om hur många timmar man lagt ner på arbetet men även hur det debiterbara beloppet på fakturan kategoriseras. Det du debiterar på en rot- eller rut-faktura ska kategoriseras som antingen en arbetskostnad, materialkostnad eller en övrig kostnad.

För att minimera avvisningar från Skatteverket när man begär sin utbetalning så måste varje fakturarad kategoriseras på detta sätt, så att all information kommer med i dokumentet som du sedan kan använda för att begära utbetalning via Skatteverkets e-tjänst för företag.

Varför kan jag inte välja Fast pris på min order?

Om du har aktiverat husavdrag för din kund så är ’Fast pris’ inaktiverat och du kan inte välja detta alternativ.

När du väljer att fakturera enl Fast pris på en order innebär det att du har 1 rad på din faktura med en totalsumma. Detta gör att du inte kan specificera vilka rader som är material och vilka som är timmar. Eller vilken rad som ska ha ’övriga kostnader’ som arbetstyp.

Jag vill kunna fakturera med husavdrag:

Välj Löpande och gör klart husavdraget på fakturautkastet

Välj Kalkyl och lägg in dina rader under Kalkyl-avsnittet på offert/order-utkastet. Du kan specificera husavdraget direkt på utkastet när du väljer pris enl Kalkyl.

Jag vill kunna välja Fast pris på den här ordern:

Välj Avdragstyp ’Inget’ i rullistan för avdrag under knappen Husavdrag. Detta avaktiverar husavdraget på ordern och du kan fortsätta med din offert/order utan husavdrag.


Avräkna en ROT/RUT eller Grön teknik

När du jobbar med ROT/RUT eller Grön teknik och du har fått en betalning från din kund kan du avräkna det belopp som kunden har betalat på fakturan.

Efter det kan hämta ut din fil för att skicka till Skatteverket. (Det kan du läsa mer om längre ner på denna sidan)

Ta fram din faktura, och tryck på Betalning.

 

 

Här skriver du in det belopp som kunden betalat in, som ett negativt belopp.

 

*TIPS! Du kan scrolla upp och ner på din faktura i bakgrunden genom att hålla musen över bakgrunden medan du har ’Ange betalning’ öppen. Så att du kan kontrollera att utestående belopp stämmer med det möjliga skatteavdraget.

Tryck OK

Nu kan du gå vidare och göra din begäran till Skatteverket.


Gå till överst på sidan


Begäran om utbetalning från Skatteverket

När du har avräknat din faktura med betalningen du fått av din kund, är det dags att begära utbetalning från Skatteverket.

När det gäller ROT och RUT kan du hämta ut en fil från Minuba som du kan ladda upp i skatteverkets e-tjänst för företag.

OBS! Vad det gäller grön teknik går det inte att ladda ner en fil då Minuba ännu inte har stöd för detta. Det innebär att du måste ansöka om grön teknik-avdrag manuellt på Skatteverkets hemsida.

Du kan bara begära utbetalning för betalade fakturor. Därför är det viktigt att du har avräknat din faktura med det belopp som kunden ska betala i Minuba innan du exporterar filerna.

Du hämtar din begäran inne på en enskild faktura här:

 

Du kommer att få ner en komprimerad fil till din dator som innehåller xml-fil/filer. Du behöver extrahera (packa upp) din fil på din dator eftersom det är xml-filen/filerna som du ska ladda upp på Skatteverkets hemsida och inte hela zip-filen.


Gå till överst på sidan


 

Se vilka fakturor som har husavdrag

Fakturor som har husavdrag är markerade med en liten hussymbol så att du snabbt kan se vilka fakturor som är med husavdrag

Husavdrag i Minuba symbol på fakturor

Du kan också lägga en uppföljning på de fakturor som du vill ha lite extra koll på.

Under ’Fakturering’ kan du trycka på ’Lägg till uppföljning’ under kolumnen ’Uppföljning’.

Här kan du välja ett datum, skriva en text eller både och.

På exemplet nedan vill jag komma ihåg att detta är en ROT-faktura. Denna vill jag senare begära utbetalning för och jag vill enkelt se att detta är en ROT-faktura. Jag väljer att skriva in ett datum denna gången.

Här ser jag nu alla mina noteringar på mina fakturor. När mitt valda datum har passerat blir texten röd för att signalera att datumet har passerat.

(Att hela fakturan är röd betyder att förfallodatumet har passerat utan att den har blivit avräknad)

Nedan har jag noterat vilka fakturor som är ROT/RUT /Grön teknik med en liten notis, och vilka fakturor som jag har begärt utbetalning för genom att bara skriva ’Skatteverket’ som en liten kom-ihåg till mig själv.

När jag har markerat min fakturor på detta sätt, kan jag även göra en sökning i sökfältet på tex ROT och få upp alla min ROT-fakturor.


Gå till överst på sidan


 

Jag har fått min utbetalning från Skatteverket, hur gör jag nu?

Efter att du har fått ditt beslut och din utbetalning från Skatteverket, kan du lägga in den betalningen på fakturan.

Ta fram den aktuella fakturan. Gå till Fakturapilen och tryck på ’Betalning’

Ange det belopp du har fått i utbetalning.

Tryck OK

Nu är din faktura fullbetald!


Gå till överst på sidan


Avslag från Skatteverket

Om du fått ett nekande från Skatteverket kan du skicka en påminnelse till din kund på det utestående beloppet.

Gå in på din faktura, under Betalningspåminnelser kan du skapa din påminnelse.

Här väljer du : Betalningspåminnelse men lägger inte på någon ytterligare avgift. Välj ditt nya förfallodatum.

Då kommer det utestående beloppet som ska betalas in stå på en egen första sida i fakturan. Originalfakturan ligger med som en fakturakopia till kunden.

Godkänn din faktura.

När du skickar den direkt till kunden via epost kan du skriva i meddelandet vad fakturan gäller och varför du skickar en påminnelse på det utestående beloppet.


Kreditera faktura med husavdrag

Om du behöver kreditera en faktura med husavdrag gör du detta genom att:

 1. gå till Fakturapilen på din faktura och välj Kreditera faktura.
 2. Tryck OK på frågan om du vill kreditera
 3. Godkänn ditt kreditfaktura utkast och välj om du vill skicka den via e-post eller inte.
 4. När du står på din kreditfaktura ska du gå till arbetskortet genom att trycka på pilen ’Arbetskort’ -se bild 1
 5. På arbetskortet ska du trycka på Fakturapilen och välja fakturan som du krediterade – se bild 2
 6. Nu bör du ha den första fakturan framför dig, och nu ska du ’Kopiera fakturan till en ny’ -se bild 3
 7. Välj dina inställningar för den nya fakturan, tryck OK.
 8. Nu har du ett nytt fakturautkast med husavdrag. Tänk på att du måste ändra önskat avdrag om du ändrar i husavdrags-linjer.
 9. Gör dina ändringar och godkänn fakturan.

 

Gå till överst på sidan