Företagsöverblick - Minuba

Företagsöverblick

Ta temperaturen på ditt företag. Du får överblick över ärenden och ekonomi så att du vet hur du bäst fokuserar din tid. Du ser direkt vilka uppgifter du tjänar pengar på. Minuba – så får du ordning på ärendena!

Följ med i dina ärenden
Med Överblick är det lätt att se hur mycket pengar som är bundna i dina projekt. Den här informationen ger dig en bättre förståelse för om ditt företag rör sig i rätt riktning.

Håll koll med statusutvecklingen
Att arbeta med flera ärenden kan vara ganska utmanande, sett ur ett planeringsperspektiv. Överblick hjälper dig att få insyn i vilken fas ärendena befinner sig och du kan därmed snabbt få besked om det finns ett ärende som inte utvecklas som förväntat.

Dela ansvar och förtroende med medarbetare
Använd Överblick för att snabbt se vad dina resurser är avsatta för under dagen. Du undviker på så sätt spilltid och maximerar potentialen hos dina mest värdefulla tillgångar.

Gamla ärenden
Det är svårt att komma ihåg vem som arbetade med ett projekt för två år sedan eller hur mycket som debiterades för motsvarande arbete för tre år sedan. Minuba sparar färdigställt arbete i arkivet så att du lätt kan hänvisa till det om så krävs.