Minuba gör dina servicebesök smidigare

Minubas automatiska hantering av  återkommande serviceavtal förenklar uppföljningen, eftersom framtida uppgifter automatiskt placeras i den relevanta medarbetarens kalender efter serviceutdrag. Samtidig får ditt företag både överblick och effektivitet vilket i slutändan förbättrar dina affärer.

Skapa nya serviceavtal

Efter att du har aktiverat Servicemodulen under "Administration" i Minuba kan du skapa dina servicebesök på kunderna och ange det serviceintervall du önskar. Det gör du genom att klicka på "Serviceavtal" i toppmenyn och därefter välja "Skapa Ny" i övre höger hörn. Klicka på "Serviceavtal".

Gör ett utdrag till service och skapa dina ordrar

När du har skapat dina serviceavtal kan du göra ett "utdrag till service" för en given period. Då kommer Minuba att automatiskt skapa ordrar som lägger sig som "Utkast" under fliken "Överblick". Om du inte har valt automatisk planering kan du nu öppna dina orderutkast och planera dem enligt önskemål.

Automatisk planering och kommunikation sparar dig tid

Vissa aktiviteter och uppdrag kräver upprepning. Med Minuba behöver du inte längre komma ihåg när det är dags för olika servicebesök - det kan Minuba göra åt dig!

Genom att aktivera servicebesök i Minuba och skapa ett automatiskt besöksintervall få du nu automatiskt nya ordrar för en önskad period. Vill du effektivisera processen ytterligare kan du välja att aktivera automatisk planering av servicebesök, då kommer Minuba att skapa ordrar som passar din kalender enligt dina preferenser och inställningar.

Men varför inte ta det ett steg ytterligare och dessutom aktivera automatiskt kommunikation via SMS och e-mail till dina kunder? Då kommer Minuba att skicka ut automatiska påminnelser till kunderna innan det är dags för nästa servicebesök.