Prioritera projekt som ökar din intäkt

Hur samlar du insikt om din intäkt?

Du kan öka din intäkt om du prioriterar dina projekt så att resurserna (timmarna) används effektivt  – utan att förlora alltför mycket fokus.

Är du bra på att prioritera arbetsuppgifter när det går bra? Det är positivt att ha hög aktivitet i ditt företag, men det kräver också mer uppmärksamhet och energi för att ta itu med nya projekt. Precis som att köra bil, ju högre hastighet desto mer uppmärksamhet krävs det. Under perioder med hög aktivitet kan det lätt hända att du förlorar fokus.

Få fler relevanta projekt i hus

Under perioder med hög aktivitet finns det bra möjligheter att ”omdefiniera” ditt företag och kanske specialisera dig inom ett område. Om en elektriker vill specialisera sig på värmepumpar kan det vara rätt tidpunkt att tacka nej till andra projekt och istället prioritera ”specialområdet”. Under hektiska tider är det lättare att fylla upp ordern med projekttyper som du ”önskar”.

Utmaningen ligger inte alltid i att få projekt, utan i att fatta strategiska beslut. Du måste med andra ord lära dig att säga nej till projekt som avviker från ditt önskade specialområde.

För vissa hantverksföretag kan några få dåliga projekt förstöra den övergripande goda verksamheten. Projektets storlek påverkar vanligtvis din intäkt, där större projekt ofta drar ned intäkterna. Därför är det första prioritet att undersöka avslutade projekt med låg intjäning och undvika dessa i framtiden, samtidigt som du fokuserar på projekt med god intjäning för att öka likviditeten.

Hur prioriterar du projekt för att öka likviditeten?

Det är viktigt för hantverkare att identifiera och prioritera de projekt där de tjänar mest pengar för att säkerställa en god ekonomisk framtid. Ett sätt att göra detta är genom att analysera ditt täckningsbidrag per timme för olika projekt.

Genom att analysera täckningsbidraget per timme kan du se vilka projekt som genererar bäst likviditet och därmed prioritera dessa i framtiden.

 1. Specialisera dig

Genom att specialisera dig inom ett specifikt område kan du också öka din expertis och ditt rykte i branschen. Om du blir känd för att vara bäst på ett specifikt område kommer kunderna automatiskt att tänka på dig när de behöver få den typen av projekt lösta. Detta kan leda till fler projekt och därmed ökad intjäning.

2. Välj rutinprojekt

Serviceprojekt som återkommer regelbundet kan vara en bra och stabil intäktskälla för många hantverkare. Genom att ha en konstant ström av serviceprojekt kan du planera och förutse dina intäkter och därmed ha bättre kontroll över din ekonomi. Detta kan också hjälpa till att säkerställa en stabil likviditet, vilket är viktigt för att driva en hälsosam verksamhet.

3. Använd data

Genom att analysera dina avslutade projekt och deras täckningsbidrag per timme under det senaste året kan du få en klar bild av vilka projekt som genererar mest intäkter. Med denna insikt kan du ”omfördela” dina timmar från dåliga kunder och projekt, vilket har en enorm potential och kan göra din verksamhet mer lönsam.

Utmaning

Även när aktiviteten är hög är det viktigt att du som företagare är kritisk när det gäller hur timmarna används, det vill säga vilka kunder och projekt de säljs till.

Hur du gör Du bör vara mer kritisk under sådana perioder och ha en tydlig bild av vilka kunder och projekt som ditt företag föredrar att sälja sina timmar till. Detta kräver insikt i ditt företag och modet att leda och fatta beslut baserade på fakta och historik.

Lösning

Med en tydlig bild av företagets styrkor (specialområden) vet du var du ska rikta dina timmar.

Vad påverkar din intäkt?

Det finns många faktorer som kan påverka din intjäning, som ekonomi, globala händelser, konkurrens eller teknologi. Men det är viktigt att veta vad ditt företag är bra på och vad det kan förbättra, eftersom det hjälper dig att fokusera på rätt saker. Du kan hita områden där du har en konkurrensfördel och förbättra områden där du kan bli bättre. Detta kan leda till ökad produktivitet, effektivitet och övergripande bättre och fler intäkter.

Dela innehållet