Så når du dina mål: 4 tips för att skapa vinst i verksamheten

Hur skapar du vinst i ditt företag?

Det finns många sätt att skapa vinst i ditt företag.

Det viktigaste är att fundera på vart du vill komma med ditt företag. Först kan du till exempel titta på vilka typer av arbetsuppgifter du eller dina medarbetare är bäst på att utföra, vilken typ av kunder som genererar mest intäkter och om du kan specialisera dig inom en specifik typ av uppgift för att bli bättre och snabbare på att lösa dem. Men du kan också börja ”bakvänt” och bestämma vilken vinst du vill skapa för detta år.

Förenklat kan du skapa större vinst (än tidigare) om du tittar på:

  • Hur intäkterna genereras?
  • Vilka uppgifter ditt företag löser?
  • Vilka medarbetare som utför vilka uppgifter?
  • Om det finns rätt balans mellan timmar och material?
  • Och om dessa säljs till rätt priser – alla med samma medarbetare?

När du har tittat på ovanstående punkter får du möjlighet att skapa en plan för ditt företag och därmed sätta upp en passande budget.

1. Sätt upp din budget

När du gör en budget är det vanligt att utgå från siffrorna. Vanligtvis används det senaste bokslutet som utgångspunkt och justeras sedan något upp eller ner.

Men i själva verket är siffrorna i budgeten det minst intressanta. Det som är avgörande är övervägandena bakom siffrorna: Hur har man kommit fram till siffrorna?

Med andra ord är det ”mellanskillnaderna” och det önskade årsresultatet som ska få uppmärksamhet när du lägger budget för ditt företag.

2. Välj de bästa arbetsuppgifterna

När du väljer vilka arbetsuppgifter ditt företag ska utföra kan det vara en bra idé att titta på täckningsbidrag per timme.

Genom att beräkna täckningsbidraget per timme för dina olika arbetsuppgifter kan du snabbt se vilket timpris du behöver ha för att täcka dina fasta kostnader och öka din vinst.

Genom att beräkna täckningsbidraget per timme för olika arbetsuppgifter kan du alltså snabbt se vilka arbetsuppgifter som genererar mest pengar. Med den kunskapen kan du välja de bra arbetsuppgifterna och på så sätt öka din vinst.

Läs om hur man beräknar täckningsbidrag här.

3. Identifiera dina medarbetares styrkor och företagets kärnkompetenser

Om du vill skapa vinst i ditt företag är det viktigt att titta på företagets generella styrkor och svagheter – liksom dina medarbetares.

När du känner till företagets och dina medarbetares kärnkompetenser kan du snabbt sätta de bästa personerna på uppgifterna. Detta leder till nöjda kunder, men det har också en positiv inverkan på din intäkt och i slutändan på företagets vinst.

4. Justera planen löpande

När du har skapat en plan för hur ditt företag ska öka sin vinst blir det mycket lättare att hålla fokus under året, eftersom du kontinuerligt kan följa ”planen”.

Men kom ihåg att det är viktigt att ta ett steg tillbaka och se över planen och följa upp, eftersom handling, utförande och förändrade vanor ofta är det som driver ett företag framåt.

Du bör läsa ”planen” på nytt och justera kursen om du är på väg att gå vilse. I den processen är det oerhört viktigt att fokusera på ett fåtal men väsentliga punkter, annars är det lätt att tappa fokus.

Med ett fakturerings- och orderhanteringssystem kan du snabbt och enkelt ta tempen på ditt företag!

Har du satt dina mål för året?

Om du använder ett orderhanteringsystem kan du snabbt och smidigt följa upp alla dina ordrar. Du kan enkelt se om din plan att öka vinsten i ditt företag håller eller om du behöver justera något.

I Minuba kan du enkelt se vilka av dina uppdrag som ger dig mest intäkter. I Minubas företagsöverblick får du insikt i hur välmående ditt företag är och var det finns utrymme för förbättringar. Genom diagram och rapporter kan du snabbt se vilka typer av uppdrag du bör satsa på om du vill öka din vinst.

Trevlig läsning!

Dela innehållet